Sản phẩm
Thiết bị mạng Wifi
Router nightwalk X8
Mã sản phẩm: X8

Bộ định tuyến WiFi cơ bản sử dụng bộ xử lý đơn lõi đơn giản để kết nối thiết bị Wi-Fi với Internet.

Nighthawk X8 cung cấp Wi-Fi băng thông rộng, quad-stream hiệu suất trên mỗi băng tần, Multi-User MIMO có khả năng, có 6 cổng Gigabit LAN với Port Aggregation và hai cổng USB để kết nối bộ lưu trữ USB bên ngoài.

Sử dụng một bộ xử lý lõi đơn sẽ gây ra các vấn đề về hiệu năng nghiêm trọng khi các quy trình khác nhau cạnh tranh với sức mạnh của CPU.